Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Video

Máy in dung môi sinh thái YH-1800G:

Máy in dung môi sinh thái YH-1800G (trên các vật liệu khác nhau):

Máy in dung môi sinh thái YH-1800H:

Máy in dung môi sinh thái YH-1800W:

Máy in dung môi sinh thái YH-3200G:

Máy in dung môi sinh thái YH-3200W:

Máy thêu sử dụng tại nhà:

Máy thêu YH-1201:

Máy thêu YH-902:

Máy thêu YH-902 (hoạt động):

Máy thêu YH-1504:

Máy cắt decal YH-720J:

Máy cắt decal YH-1200MG:

Máy cắt decal YH-1350S:

Máy ép nhỏ:

Máy cắt giấy:

Máy cắt khắc laser:

Máy khắc laser:

Máy thăng hoa Calander:

Máy cuộn giấy nóng YH-360C:

Máy in phẳng UV YH-6090:

Máy in thẻ PVC:

Bộ định tuyến CNC:

Thợ hàn nóng:

Máy tráng lá nóng phẳng YH-8025:

Máy sơn YH-KC-D650: